1678 – Fiyat Etiketi Makinesi Kartuşu

 

50/2000

0,050 m³

YUKARI